Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Środoń Jan

Jan Środoń

ur. w 1947 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Pracownik naukowy Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 
Począwszy od 1976 r. współpracownik Komitetu Obrony Robotników, a następnie krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności. W tym czasie organizował kolportaż wydawnictw drugoobiegowych, a także udostępniał mieszkanie na potrzeby działalności KSS „KOR” oraz SKS.
Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w krakowskich jednostkach Polskiej Akademii Nauk. Wybrany członkiem Komisji Zakładowej „Solidarności” PAN, kierując sekcją informacji. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego początkowo pozostawał w ukryciu. Zaangażowany w powstanie podziemnych struktur „Solidarności”, m. in. jako członek bezdebitowego biuletynu „Informacja KS PAN”. Ponadto w latach 1982-83 czynny przy inicjowaniu podziemnych struktur związku na poziomie regionalnym. Współdziałał z małopolską Regionalną Komisją Wykonawczą. Autor tekstów ukazujących się w prasie podziemnej, w tym w „Hutniku”, „Kronice Małopolskiej”, „Biuletynie Małopolskim”. 
W dniu 23 listopada 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany, jednakże z powodu braku dostatecznych dowodów zaangażowania w działalność konspiracyjną, zwolniony po umorzeniu w dniu 29 grudnia 1982 r. postępowania karnego.
W latach 1983-85 przebywał w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie nadal publikował teksty w prasie drugoobiegowej. W 1989 r. zaangażowany w działalność krakowskiego Komitetu Obywatelskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej