Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krawczyk Janusz
Janusz Krawczyk
ur. w 1947 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 108/2017

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Pracy Transportowo-Motoryzacyjnej w Kielcach. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach w okresie od 14.12.1981 r. do 08.01.1982 r. Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia został zwolniony z pracy ze Spółdzielni Pracy Transportowo – Motoryzacyjnej w Kielcach.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej