Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Balazs Artur

Artur Krzysztof Balazs

ur. w 1952 roku w m. Ełk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Artur Krzysztof Balazs prowadził działalność w latach 1980-1989. 
We wrześniu 1980 r. był współzałożycielem związku zawodowego rolników w woj. szczecińskim. W dniu 14.12.1980 r. jako członek Prezydium uczestniczył w obradach I Ogólnopolskiego Zjazdu NSZZ Rolników Solidarność Wiejska na Politechnice Warszawskiej. W dniu 20.02.1981 r. był sygnatariuszem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. 
W dni 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Goleniowie. Przebywał również w OO w Wierzchowie Pomorskim. Z internowania został warunkowo zwolniony w lipcu 1982 r. Następnie we wrześniu 1982 r. został ponownie aresztowany i przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Szczecinie oraz OO w Strzebielinku. Ostatecznie na wolność wyszedł w dniu 09.12.1982 r.
Był również współautorem artykułów oraz kolporterem czasopism bezdebitowych adresowanych do środowiska wiejskiego, m.in. „AR”. W 1986 r. znalazł się w Prezydium Tymczasowej Krajowej Rady Rolników ,,S’’ a w 1987 r. był delegatem ,,S’’ RI na Europejskim Kongresie Farmerów w Rzymie. 
Na przełomie sierpnia i września 1988 r. wziął udział w strajku w Porcie Szczecińskim, podczas którego wszedł do Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Organizował pomoc żywnościową dla strajkujących. Od dnia 18.12.1988 r. pracował w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie, a w 1989 r. brał udział w pracach i obradach Okrągłego Stołu.
W latach 1981-1989 był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej