Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogumił Chodała

ur. w 1949 roku w m. Brzezia Łąka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Pan Bogumił Chodała w latach osiemdziesiątych XX w. był pracownikiem Zielonogórskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Kopalnia Kruszywa w Bolesławcu/Zielonogórskich Kopalń Surowców Mineralnych w Bolesławcu. W latach 1982-1988 był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej, która mieściła się w macierzystym zakładzie pracy. W okresie od jesieni 1988 r. do 1989 r. był członkiem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Zielonogórskich Kopalniach Surowców Mineralnych w Bolesławcu. Ponadto, w latach 1983-1989, brał udział różnych w inicjatywach podziemnych (zbieranie składek, akcje ulotkowe i kolportaż wydawnictw podziemnych), niezależnych i religijno-patriotycznych, organizowanych przez TMKK NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu, Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsku Oddział w Bolesławcu i Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Bolesławcu. W 1987 r. Pan Bogumił Chodała wraz z całą TKZ przedsiębiorstwa ujawnili swoją działalność.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków