Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sadowska Ewa

Ewa Sadowska

ur. w 1959 roku w m. Augustów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Została zatrzymana 4 lutego 1982 za wykonywanie i kolportaż ulotek oraz plakatów sygnowanych przez Augustowską Grupę Oporu, a następnie tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Olecku. Ponadto oskarżono ją wywieszenie w dniu 2 lutego 1982 r. na tablicy ogłoszeń w miejscu pracy – Odzieżowej Spółdzielni Pracy w Augustowie, wiersza zatytułowanego „Wódz Patriota”, który miał szkalować naczelne organy państwa oraz Wojsko Polskie. 
10 marca 1982 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego, na sesji wyjazdowej w Suwałkach, skazał ją na karę 3 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 2 lat. Wyrok odbywała w Areszcie Śledczym w Białymstoku oraz Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Wyrokiem z dnia 11 lutego 1983 r. Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa uchylił ww. wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Białymstoku, który przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Augustowie. 
Sąd Rejonowy w Augustowie wyrokiem z dnia 31 marca 1983 r. uchylił aresztowanie ww. Wolność odzyskała 6 kwietnia 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej