Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Wilk

ur. w 1943 roku w m. Szreniawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Od grudnia 1980 r. do wprowadzenia stanu wojennego był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Został wybrany delegatem na Walne Zebranie Członków Oddziału NSZZ „Solidarność” w Skierniewicach (od czerwca 1981 r. zasiadał, jako członek, w Zarządzie Oddziału). Na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Skierniewicach z 13 grudnia 1981 r. został internowani i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Wolność odzyskał 6 lutego 1982 r. W latach 1981-1985, w związku z prowadzoną działalnością, był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN