Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maciuga Władysław

Władysław Felicjan Maciuga

ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
Pracownik Zakładu Eksploatacji Autobusów MPK w Krakowie - Czyżynach. Członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w działalność podziemnych struktur „Solidarności”, w tym zwłaszcza w kolportaż wydawnictw Regionalnego Komitetu Wykonawczego „Solidarności” w Krakowie.
W dniu 20 wrześniu 1982 r. zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. W wyniku postępowania Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie oskarżony o kontynuowanie działalności związkowej oraz kolportaż druków bezdebitowych. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 10 grudnia 1982 r. uniewinniony, w wyniku którego opuścił areszt.
W 1983 r. wyemigrował wraz z rodziną do Republice Federalnej Niemiec.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN