Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Anna Katarzyna Morawiecka

ur. w 1960 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pani Anna Morawiecka od roku 1980 była zaangażowana w działalność antykomunistyczną, współtworzyła niezależne pisma m.in.: „Biuletyn Dolnośląski” i „Serwis Informacyjny ”Solidarność”. W okresie od lutego 1981 r. do grudnia 1981 r. należała do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. Od grudnia 1981 do czerwca 1982 r. była jednym z redaktorów podziemnego pisma „Z dnia na dzień”, a następnie do roku 1983 pisma „Solidarność Walcząca” (SW), współpracowała z radiem SW. W latach 1982-1990 należała do SW jako jej zaprzysiężony członek. 
W związku z prowadzoną działalnością otrzymała zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 23.07.1985 r. do 23.07.1987 r., była wielokrotnie przesłuchiwana i zastraszana przez Służbę Bezpieczeństwa (SB). W latach 1988-1989 pełniła funkcję rzecznika Komisji Interwencji i Praworządności „Solidarność” Dolny Śląsk oraz rzecznika SW.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności, t. 3. pod. red. G. Waligóra, Warszawa 2019.
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności