Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Henryk Ścibak

ur. w 1957 roku w m. Świdnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Jan Ścibak w dniach 13 - 15 XII 1981 r. aktywnie uczestniczył w strajku na KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju, będącym wyrazem protestu przeciwko decyzji władz PRL o wprowadzeniu stanu wojennego. 
W okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. działał w podziemnych strukturach zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” przy ww. zakładzie pracy oraz na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju, prowadził zbiórki pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla osób represjonowanych oraz zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw. 
Od 18 do 27 VIII 1988 r. Pan Jan Ścibak brał udział w strajku na KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju, którego uczestnicy domagali się legalizacji NSZZ „Solidarność”. Reasumując należy stwierdzić, iż Pan Jan Ścibak aktywnie uczestniczył w działalności podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność mającą na celu odzyskanie niepodległości i suwerenności Polski.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów