Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adamczyk Robert

Robert Jerzy Adamczyk

ur. w 1961 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
W latach 1980-1982 był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W 1981 r. uczestniczył w strajku solidarnościowym na Akademii Rolniczej w Lublinie. W latach 1981-1985 uczestniczył w akcjach ulotkowych w Lublinie i Starachowicach oraz kolportował wydawnictwa bezdebitowe, m.in. „Solidarność Informator” i „Solidarność nauczycielską”. W 1984 r. współorganizował Niezależną Agencję Informacyjną w Starachowicach i do 1985 r. był jej kurierem w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim. W tym okresie był również wolontariuszem kolonii letnich dla dzieci osób represjonowanych. W czerwcu 1984 r. współtworzył Grupę Młodych w Starachowicach i działał w niej do 1989 r. Działalność Grupy przejawiała się w akcjach ulotkowych oraz druku i kolportażu niezależnych wydawnictw. W 1985 r. współorganizował wydawnictwo „Pro kontra”, a w 1988 r. druk pisma „Nasze sprawy”. W 1989 r. wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • Paweł Perchel, Robert Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010
    • Paweł Perchel, Robert Adamczyk, Starachowickie wydawnictwa niezależne 1980-1990 na tle innych miast regionu, Starachowice 2008