Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wacław Wasilewski

ur. w 1942 roku w m. Hajnówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 298/2014
Biogram
Wacław Wasilewski przed 13 grudnia 1981 r. był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Gdańskiej Stoczni Remontowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, aż do sierpnia 1982 roku prowadził działalność związkową oraz kolportaż nielegalnych ulotek i wydawnictw. 
W związku z powyższym na mocy decyzji nr 745 Komendanta Wojewódzkiego MO został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 30 sierpnia 1982 roku do 8 grudnia 1982 roku ze względu na prowadzenie działalności anarchizującej życie społeczne w województwie gdańskim. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN