Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Matysek-Kożuchowska Jadwiga
Jadwiga Matysek-Kożuchowska
ur. w 1943 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

W latach 1982-1989 prowadziła działalność opozycyjną na terenie Torunia. Po wprowadzeniu stanu wojennego została członkiem Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności Nauczycielskiej” w Toruniu oraz brała aktywny udział w kolportażu druków niezależnych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak, Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 - 4 VI 1989), Toruń 2003