Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wenderlich Jarosław

Jarosław Edward Wenderlich

ur. w 1948 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Jarosław Wenderlich był jednym z głównych działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. 
W październiku 1980 r. współzałożył pismo bydgoskiego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Wolne Związki”. W 1981 r. został redaktorem naczelnym pisma NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych „Chłopska Sprawa”, kolportowanego na terenie województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. Od lutego do maja 1981 r.  był etatowym rzecznikiem prasowym i doradcą prawnym MKZ Regionu Bydgoskiego. Był jednym z inicjatorów zaprezentowania w czasie trwania obrad sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy stanowiska „Solidarności” w sprawie sytuacji rolników w Polsce oraz uczestnikiem tzw. „wydarzeń bydgoskich” w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 19.03.1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego został członkiem nielegalnej grupy redagującej, gromadzącej i rozpowszechniającej prasę niezależną: „Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny „Solidarność”, „Amazonka”, „Dodatek Bydgoski”, „Niezależne Podziemne Pismo”. W 1982 r. założył Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w Bydgoszczy. Współorganizował oraz aktywnie uczestniczył w Mszach za Ojczyznę. Został zatrzymany profilaktycznie na 48 godzin przed manifestacjami mającymi nastąpić w dniach 1 i 3 maja 1983 r. Od 1987 r. był współzałożycielem i autorem artykułów pism podziemnych: „Chrześcijański Informator Kulturalny” i „Świadectwo”. 
W okresie prowadzonej działalności związkowej wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom i inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN