Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grzesiak Stanisław

Stanisław Władysław Grzesiak

ur. w 1941 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Był członkiem młodzieżowej grupy, która stawiała sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z powodu prowadzonej działalności 18 lipca 1961 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji oraz kolportażu „wrogich napisów i ulotek”. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie skazano go na 12 miesięcy pozbawienia wolności. Karę odbywał w Centralnym Więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, skąd zwolniono go 1 lutego 1962 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN