Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pucher Krystian

Krystian Teodor Pucher

ur. w 1942 roku w m. Tychy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 553/2016
Biogram
Pan Krystian Pucher jako pracownik przedsiębiorstwa „Izokar-Instal” w Dąbrowie Górniczej, we wrześniu 1980 r. został wybrany przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ ”S”. Od stycznia 1981 r. do września 1981 r. pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej. W tym czasie inicjował akcje strajkowe w porozumieniu z Zarządem Regionu, ponadto wyróżniał się aktywnością na tzw. „masówkach”, obwiniając władze za złą sytuację gospodarczą kraju i walcząc o sprawy socjalno-bytowe pracowników. 
Z uwagi na całokształt swojej aktywnej postawy w strukturach związkowych w dniu 13 XII 1981 r., został internowany.  Internowanie miało miejsce w czasie gdy jego żona przebywała w szpitalu, a w domu pozostała, bez opieki, niepełnoletnia córka. Umieszczony kolejno w : Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, Ośrodkach Odosobnienia w Kokotku oraz w Jastrzębiu-Szerokiej . Zwolniony w dniu 15 III 1982 r. 
W sierpniu 1982 r. zatrzymany i aresztowany za znieważenie funkcjonariuszy MO, podczas manifestacji solidarnościowej przed kościołem NMP w Katowicach. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach skazany na karę 1 roku pozbawianie wolności. Po uwzględnieniu rewizji wniesionej przez ww., Sąd Wojewódzki w Katowicach zamienił karę na 1rok i 6-mcy ograniczenia wolności, oraz potrącenie części wynagrodzenia na rzez skarbu państwa. 
W dniu 25 XI 1982 r. Pan Krystian Pucher został zwolniony z Zakładu Karnego w Potulicach, gdzie przebywał w związku z wyrokiem. Łączny okres tymczasowego aresztowania trwał od 31 VIII do 23 XI 1982 r. 
Pan Krystian Pucher  w 1983 r. wyjechał na stałe do RFN, a Sąd na mocy amnestii  Postanowieniem z  listopada 1983 r., darował w/w karę  ograniczenia  wolności.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN