Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nekanda-Trepka Włodzimierz

Włodzimierz Maria Nekanda-Trepka

ur. w 1943 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Włodzimierz Nekanda-Trepka był pracownikiem Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego w Toruniu, zatrudnionym na stanowisku kierownika Wydziału Mechanicznego Chłodni w Bydgoszczy.
W sierpniu 1980 r. został jednym z inicjatorów strajku zorganizowanego w miejscu zatrudnienia, a protestujący pracownicy Chłodni w Bydgoszczy przystąpili do strajku ogólnopolskiego, który był wyrazem sprzeciwu wobec panującej w kraju sytuacji społeczno-gospodarczej. Włączył się również w działalność zorganizowanych struktur „Solidarności”, zostając doradcą Komisji Zakładowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Był zaangażowany w obronę represjonowanych działaczy antykomunistycznych, w szczególności udzielając pomocy w redagowaniu pism odwoławczych w sprawach przed organami sądowymi i urzędami administracji państwowej. 
Konsekwencją prowadzonej działalności było zwolnienie Włodzimierza Marii Nekandy-Trepki z dniem 1 lutego 1982 r. z pracy, ze skutkiem prawnym na dzień 30 kwietnia 1982 r. W związku z uzyskaniem tzw. „wilczego biletu” nie miał możliwości znalezienia pracy w zawodzie. We wrześniu 1983 r. otworzył warsztat rzemieślniczy wytwarzania pantofli i trepów. 
W latach 1982–1989 kolportował zakazane wydawnictwa i ulotki, a także rozpowszechniał książki wydawane poza oficjalnym obiegiem. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków