Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kicki Ignacy

Ignacy Kicki

ur. w 1939 roku w m. Świniary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2017
Biogram
Był jednym z inicjatorów powołania do życia Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach i wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w Odlewni. W 1980 r. był współzałożycielem MKZ „Ziemia Podlaska”. Był także delegatem do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność. Ignacy Kicki wybrany został do Prezydium Siedleckiej Delegatury NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, wszedł w skład Komisji Rewizyjnej. Powierzono mu szkolenie w ramach Wszechnicy Robotniczej. Po wprowadzeniu stanu wojennego przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej. Mimo to nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i zaangażował się w działalność podziemnych struktur „Solidarności”. Wszedł w skład tajnej KZ w „Stalchemaku” i podejmował działania w obronie represjonowanych działaczy oraz organizował pomoc dla ich rodzin m.in. poprzez sprzedaż znaczków-cegiełek. Pan Ignacy Kicki był również kolporterem podziemnej prasy i wydawnictw. Był  aktywnym uczestnikiem manifestacji, akcji protestacyjnych i uroczystości patriotycznych i rocznicowych w Siedlcach. Był pomysłodawcą i wykonawcą krzyży „Solidarności”, na których wygrawerowane były miejsca internowania i więzienia siedleckich działaczy opozycyjnych. Jeden z tych krzyży został wmurowany w katedrze siedleckiej, inne noszone były w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. Nieprzerwanie od 1984 roku był także członkiem Kościelnej Służby Porządkowej przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN