Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rajca Ryszard

Ryszard Franciszek Rajca

ur. w 1948 roku w m. Nowa Ruda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020
Biogram
Pracownik Zakładu Koksochemicznego Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komisji Zakładowej Zakładu Koksochemicznego HiL. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13-15 grudnia 1981 r. uczestnik strajku okupacyjnego w hucie. W latach 1981-84 kolporter prasy podziemnej w miejscu pracy.
Związany z duszpasterstwem hutników przy klasztorze cystersów na os. Szklane Domy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • E. Nowak, "Moja Solidarność. Lata 1980-1981 w Hucie", Kraków 2015
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN