Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Murawko Józef
Józef Murawko
ur. w 1955 roku w m. Suwałki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 145/2019

Biogram

Józef Murawko prowadził działalność w latach 1987-1989 na terenie Suwałk. Był przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej „Solidarności” w Oddziale Państwowej Komunikacji Samochodowej, której celem było koordynowanie działań komórek związkowych w zakładach pracy. Jako jej przewodniczący wszedł w skład Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Regionu „Pojezierze”.
 Uczestniczył w kolportowaniu prasy podziemnej i w akcjach protestacyjnych. 3 maja i 11 listopada brał udział we Mszach Św. za Ojczyznę oraz „nielegalnych” obchodach odzyskania przez Polskę niepodległości, m.in. pod „Dębem Wolności”. W 1989 r. organizował przygotowania Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „S” do wyborów 4 czerwca 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

M. Zwolski, NSZZ "Solidarność" Region Pojezierze, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989. Polska Środkowo-Wschodnia, t. 5, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010.

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN