Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Walentynowicz Janusz

Janusz Michał Walentynowicz

ur. w 1952 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
 Pan Janusz Walentynowicz był zatrudniony w Porcie Gdańskim jako operator sprzętu zmechanizowanego, związany z NSZZ „Solidarność” wspierał aktywnie działalność matki - Anny Walentynowicz, za co był represjonowany przez Słuzbę Bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywał ścisłe kontakty   z działaczami podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”.  Angażował się w organizowanie pomocy internowanym oraz osobom, które po 13 grudnia 1981 r. ukrywały się przed internowaniem lub w stosunku do których prowadzone było śledztwo. 
W dniu 29.08.1982 r. Pan Janusz Walentynowicz został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, w którym przebywał do dnia 23.12.1982 r. 
Za usunięcie czerwonej flagi zawieszonej z okazji rocznicy wyzwolenia Gdańska w dniu 28.03.1983 r. został zatrzymany i przewieziony do Aresztu Śledczego w Gdańsku, z którego został zwolniony w dniu 1.04.1983 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku w dniu 19.08.1983 r. umorzył postępowanie wobec w/w na mocy amnestii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN