Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalczewski Zbigniew

Zbigniew Antoni Kowalczewski

ur. w 1937 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku. Został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Mielęcinie. Zwolniono go 24 grudnia 1981 r. Był inwigilowany ze względu na podejrzenia, iż utrzymuje bardzo bliskie kontakty z działaczami struktur konspiracyjnych oraz za wytwarzanie ulotek. Podczas przesłuchania nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, w związku z czym 28 kwietnia 1982 r. został ponownie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Mielęcinie. Podczas pobytu w ośrodku internowania uskarżał się na dolegliwości zdrowotne, w wyniku czego dostał przepustkę w dniach 22-26 maja 1982 r. na przeprowadzenie badań. Podczas tej przepustki nawiązał kontakt z działaczami „Solidarności”. Z Ośrodka Odosobnienia został zwolniony 14 lipca 1982 r. ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Był ściśle związany z komórką Komitetu Oporu Społecznego (KOS) działającą w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku i wspierał jej działalność.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN