Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Andrzej Mielniczuk

ur. w 1960 roku w m. Tomaszów Lubelski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Student Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Uczestnik strajku na AGH w dniach 14 – 16 grudnia 1981 r. Zaangażowany w działalność podziemnych struktur NZS na uczelni, skupionych w Ruchu Oporu NZS. Czynny w redagowaniu pisma „Barykada”, zajmując się w szczególności jego drukiem oraz organizacją sieci kolportażu. Uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych w Krakowie oraz Tomaszowie Lubelskim. Czynny przy organizacji nadawania audycji przez Krakowskie Radio NZS. 
W dniu 10 czerwca 1983 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany w związku z zarzutem udziału w kolportażu druków bezdebitowych. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Zwolniony w dniu 25 lipca 1983 r., zaś prowadzone przeciw niemu postępowanie prokuratorskie umorzono na mocy przepisów amnestyjnych.
Uczestnik manifestacji, w związku z udziałem w których był zatrzymywany (ukarany grzywną po manifestacji w dniu 3 maja 1983 r., zatrzymany podczas demonstracji w dniu 3 maja 1984 r.)
W latach 1988-89 prowadził w Stalowej Woli podziemną drukarnię „SMiS-a”, w której wydawano m. in. druki dla podziemnej „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN