Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
OSTROWSKI TOMASZ

TOMASZ OSTROWSKI

ur. w 1966 roku w m. Wysokie Mazowieckie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Tomasz Ostrowski zaangażował się w działalność opozycyjną w 1987 r. W październiku 1988 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W pierwszym okresie działalności odpowiadał za kontakt z NZS w Warszawie. Współpraca ta zaowocowała kolportażem niezależnych wydawnictw i drukiem pierwszych ulotek.
W latach 1988–1989 Tomasz Ostrowski był uczestnikiem wielu demonstracji. 8 marca 1988 r. w Warszawie brał udział w wiecu zorganizowanym w 20. rocznicę wydarzeń marcowych. 11 listopada 1988 r. uczestniczył w wiecu na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz kilkutysięcznej demonstracji na ulicach Białegostoku. Był współorganizatorem tych wydarzeń. Ponadto angażował się w udział w akcjach protestacyjnych 19 stycznia 1989 r., 17 lutego 1989 r. i 20 kwietnia 1989 r. Współorganizował strajk okupacyjny na Filii UW w Białymstoku 26-31 maja 1989 r. Był on formą protestu przeciwko odmowie rejestracji NZS. 
Tomasz Ostrowski drukował i kolportował niezależne wydawnictwa na białostockich uczelniach, brał udział w licznych akcjach ulotkowych i rozwieszaniu plakatów zawierających treści antyrządowe.
W maju i czerwcu 1989 r. zaangażował się w kampanię wyborczą. Pełnił funkcję męża zaufania Komitetu Obywatelskiego.
Jesienią 1989 r. był jednym z organizatorów bojkotu zajęć Studium Wojskowego na Filii UW w Białymstoku, co poskutkowało ich zawieszeniem.
Biogram opracowano na podstawie:
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • Wybraliśmy wolność. NZS Białystok 1980 – 1990, pod red. A. Malczyka, J. Żabiuka, Białystok, 2014
  • K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok w: NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tom 5: Polska środkowo-wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
  • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980–2005, Białystok 2005
  • M. Kietliński, Niezależny Ruch Młodzieżowy na Białostocczyźnie 1980-1989, Białystok 2005
  • M. Kietliński, K. Sychowicz, W drodze do demokracji. Białostocczyzna w latach 1988-1990, Białystok 2009