Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szopiński Wojciech
Wojciech Ludwik Szopiński
ur. w 1937 roku w m. Nowy Targ
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019

Biogram

Radca prawny w hurtowni Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego w Nowym Targu. Jesienią 1980 r. czynny przy tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie. Przewodniczący Sekcji Interwencji Komisji Zakładowej „Solidarności”, a także członek prezydium Delegatury Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” w Nowym Targu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 2 marca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej