Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Kwiatkowski

ur. w 1941 roku w m. Ignaców
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Był organizatorem akcji ulotkowej w Centrali Nasiennej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Roślin i Nasiennictwa w Białej Podlaskiej, wywieszał listy protestacyjne. Był także organizatorem transportu i kolportażu ulotek, książek, prasy podziemnej i innych materiałów. Organizował układanie krzyży z kwiatów, składanie wieńców, pielgrzymki do grobu ks. Jerzego Popiełuszki.  W latach 1982-1984 przygotowywał, a następnie w latach 1984-1987 emitował audycję Radia „Solidarność” Biała Podlaska, m.in. transmisje ze sprawy prowadzonej przeciw jego osobie przez Kolegium ds. Wykroczeń. W latach 1986-1988 sprowadzał z Warszawy i przerzucał na teren ZSRR wydawnictwa religijne i podziemne w języku białoruskim, ukraińskim i rosyjskim. W latach 1986-1989 był członkiem Tajnego Zarządu Oddziału „Solidarności” w Białej Podlaskiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej