Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiśniewski Zdzisław

Zdzisław Tadeusz Wiśniewski

ur. w 1956 roku w m. Puławy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Pracownik Zakładów Azotowych „Puławy”, od września 1980 r. aktywnie zaangażowany w tworzenie oraz działalność struktur NSZZ „Solidarność”. Współtworzył i redagował pisma związkowe „Solidarność” w ZA Puławy oraz Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” KZ ZA „Puławy”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w okresie 14-19.12.1981 r. uczestniczył w strajku, redagując wydawany tam „Biuletyn Strajkowy”, z tego powodu został zwolniony z pracy. W marcu 1982 r. rozpoczął drukowanie pism Biuletyn Informacyjny „Solidarność” Ziemi Puławskiej oraz Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” TKZ ZA „Puławy”. W dn. 12.05.1982 r. Pan Zdzisław Wiśniewski został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie oraz Kwidzynie.  Zwolniony został w dn. 15.12.1982 r. W latach 1983-1985 redagował, drukował i kolportował wydawane poprzednio biuletyny oraz inne wydawnictwa podziemne. W 1985 r. w trakcie trwania manifestacji  odbywającej się z okazji rocznicy lubelskich strajków z lipca 1980 r., został pobity przez ZOMO. W 1989 roku został Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego,  a następnie Wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów „Prefabet” w Puławach. W kwietniu 1989 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Puławach.  Działalność Pana Zdzisława Wiśniewskiego spowodowała, że był inwigilowany, zatrzymywany, przesłuchiwany, w jego mieszkaniu dokonywano przeszukań oraz dwukrotnie został ukarany grzywną.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej