Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Miarecki
ur. w 1940 roku w m. Szymbark
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017

Biogram

W dniu 27 kwietnia 1960 r. uczestnik walk w obronie krzyża znajdującego się na placu budowy pierwszego kościoła w Nowej Hucie. W dniu 28 kwietnia 1960 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Powiatowego dla Krakowa – Nowej Huty z dnia 8 czerwca 1960 r. skazany na półtora roku pozbawienia wolności (po apelacji wymiar kary zmniejszono do 8 miesięcy). Karę odbywał w Krakowie oraz Ośrodku Pracy Więźniów w Czarnem.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej