Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kubach Józef

Józef Kubach

ur. w 1949 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016
Biogram
Józef Kubach ukończył Technikum Samochodowe w Szczecinie. Od 1971 r. pracował w Technicznej Obsłudze Samochodów Okręgu Szczecińskiego, w 1974 r. przekształconej w Przedsiębiorstwo Państwowe „Polmozbyt” w Szczecinie. W tym czasie zaangażował się w działalność antysocjalistyczną m.in. w dniach 21-30.08.1980 r. współorganizował strajk w zakładzie pracy i został sekretarzem Komitetu Strajkowego. 
We wrześniu 1980 r. wstąpił w struktury NSZZ „Solidarność”, był członkiem i sekretarzem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w PP „Polmozbyt”, następnie sekretarzem Komitetu Zakładowego NSZZ „S”. 
Po wprowadzeniu staniu wojennego w dniach 14-18.12.1981 r., jako członek Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność”, zorganizował i kierował strajkiem w PP „Polmozbyt” w Szczecinie. W dniu 18.12.1981 r. strajk został spacyfikowanego przez oddziały ZOMO. Za zorganizowanie grudniowego strajku Prokurator Rejonowy w Policach dnia 12.01.1982 r. wydał nakaz tymczasowego aresztowania Józefa Kubacha.  Po skierowaniu aktu oskarżenia z art. 46 ust. 2 i 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym do sądu, 9.04.1982 r. Sąd Wojewódzki w Szczecinie wydał wyrok skazujący na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zasądził opłatę sądową w wysokości 4.200 zł. 
Józef Kubach był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Szczecinie od 12.01.1982 r. Po ogłoszeniu wyroku przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie, został przewieziony do Zakładu Karnego w Stargardzie Szczecińskim, następnie do ZK we Wrocławiu i ZK w Strzelinie. Został zwolniony warunkowo 13.05.1983 r. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej