Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Bolesław Szewczyk

ur. w 1948 roku w m. Goszczanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Jan Szewczyk w styczniu 1981 r. zainicjował utworzenie struktur związkowych rolników indywidualnych na terenie gminy Goszczanów, gdzie następnie objął funkcję przewodniczącego Koła Wiejskiego NSZZ RI „Solidarność”. Publicznie krytykował ustrój PRL, władze państwowe i partię, inspirując innych do podobnych wystąpień, co stało się bezpośrednią przyczyną jego internowania. W okresie 13 grudnia 1981 r. - 12 lutego 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. Od 1980 r. do 1986 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, wielokrotnie przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze i dokonano przeszukania zabudowań. W latach 1982-1984 został objęty zakazem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN