Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Franciszek Kaczorowski

ur. w 1939 roku w m. Koziegłowy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Pan Józef Kaczorowski był pracownikiem Huty „Baildon” w Katowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem oraz uczestnikiem strajku okupacyjnego w/w zakładzie. W dniu  14 XII 1981 r.  wszedł w skład Komitetu Strajkowego, który kierował akcją protestacyjną. Za powyższe w dniu 18 XII 1981 r.  Józef Kaczorowski został internowany i umieszczony w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Następnie postanowieniem z dnia 11 I 1982 r. wydanym przez Wojskowa Prokuraturę Garnizonową  w Gliwicach został tymczasowo aresztowany. Za udział w strajku Pan Józef Kaczorowski wyrokiem wydanym przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego w Katowicach w dniu 29 III 1982 r. został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności. Przebywał w następujących ośrodkach odosobnienia: Areszt Śledczy w Katowicach (12 I-16 IV 1982 r.), Zakład Karny w Raciborzu (16 IV-9 VI 1982 r.), Zakład Karny w Strzelcach Opolskich (9 VI-5 VIII 1982 r.). 
W latach 1981-1982  Józef Franciszek Kaczorowski podlegał inwigilacji prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN