Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ciarski Ryszard

Ryszard Marian Ciarski

ur. w 1936 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągu Naftowego „Przyjaźń” w Płocku. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany 13 grudnia 1981 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. W dniu 29 kwietnia 1982 r. został zwolniony z internowania. Po wyjściu na wolność współorganizował i kolportował pismo „Solidarność Ziemi Płockiej”. W okresie od 1 sierpnia 1985 r. do 8 listopada 1985 r. był tymczasowo aresztowany w związku z zarzutem kolportażu wydawnictw bezdebitowych m.in.: „Tygodnika Mazowsze” oraz miesięcznika społeczno-politycznego Klubu Myśli Robotniczej „Baza”. Sąd Rejonowy w Płocku 4 lutego 1986 r. skazał go na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. W wyniku odwołania Sąd Wojewódzki w Płocku 22 września 1986 r. umorzył postępowanie karne. W czercu1988 r. prowadzono przeciwko niemu postępowanie o wykroczenie w związku z zarzutem, iż „podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów poprzez zgromadzenie do rozkolportowania ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Rad Narodowych”. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Płocka skazało go na 25 tys. zł. grzywny, przepadek ulotek i obciążenie kosztami postępowanie w kwocie 1500 zł. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN