Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Cebulski Andrzej
Andrzej Paweł Cebulski
ur. w 1960 roku w m. Łask
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016

Biogram

Andrzej Cebulski był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajął się kolportażem wydawnictw bezdebitowych (prasy, książek, kart okolicznościowych i znaczków), który na dużą skalę prowadził do 1986 r. W tym okresie był zaangażowany w liczne działania grup opozycyjnych – brał udział w manifestacjach i protestach prowadzonych w obronie praw i wolności obywatelskich oraz organizował pomoc materialną dla osób represjonowanych i ich rodzin.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków