Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Markowska Ewa

Ewa Markowska

ur. w 1947 roku w m. Bukowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Była działaczką NSZZ „Solidarność” od 1980 r. oraz przewodniczącą Komitetu Założycielskiego w Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Została delegatem małych zakładów pracy na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Świętokrzyskiego. Po ogłoszeniu stanu wojennego udzielała pomocy rodzinom osób represjonowanych. W latach 1982-1983 drukowała i kolportowała ulotki i niezależne wydawnictwa. Uczestniczyła w spotkaniach „czwartkowych” działaczy „Solidarności” w bibliotece przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach. W 1989 r. została członkiem Komitetu Obywatelskiego w Starachowicach, a od 10 maja 1989 r. ponownie przewodniczącą Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w PZOZ w Starachowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010