Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Barbara Urszula Napieralska

ur. w 1955 roku w m. Grodzisk Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 550/2016
Biogram
Od października 1980 r. była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych „TELKOM – TELETRA”, odpowiedzialnym za informację i kolportaż prasy. Pełniła funkcję redaktora w piśmie „Rezonans” i pisała artykuły krytyczne wobec SB i partii. Za swoją działalność została internowana w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi (od 16.12.1981 r. do 5.07.1982 r. ). Po zwolnieniu z internowania zaangażowała się w działalność w podziemnych strukturach „Solidarności” i utrzymywała ścisłe kontakty z członkami podziemia z Akademii Rolniczej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W swoim mieszkaniu sporządzała na maszynie teksty do bezdebitowych wydawnictw takich jak „Rezonans” i „Wiadomości dnia”. Przepisywała i kolportowała podziemne druki. Zbierała również fundusze na działalność podziemną. Na potrzeby konspiracyjnej działalności opozycyjnej udostępniała swoje mieszkanie. W wyniku tej działalności została zatrzymana 5.03.1984 r. i aresztowana. Barbarze Napieralskiej postawiono zarzut, że w latach 1983 – 1984 w Poznaniu należała do podziemnych struktur „Solidarności” i brała udział w redagowaniu oraz kolportowaniu podziemnych wydawnictw. Postępowanie zostało umorzone w dniu 21.07.1984 r. na mocy amnestii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN