Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Kowalczuk

ur. w 1950 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Kazimierz Kowalczuk był pierwszym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w fabryce maszyn rolniczych ,, Agromet Pilmet " we Wrocławiu. W związku z udziałem w licznych strajkach i prowadzoną działalnością opozycyjną był stopniowo degradowany na niższe stanowiska pracy, aż do zwolnienia w 1983 r. Pomimo wielu starań i odwołań od decyzji Zarządu, nie został przywrócony do pracy. Jedocześnie brał udział w licznych manifestacjach i obchodach różnych rocznic organizowanych przez struktury podziemia. Za co był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, a w jego domu przeprowadzano rewizje. Od 1984 r. podjął pracę jako sprzedawca w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej ,,Prasa-Książka-Ruch” we Wrocławiu, gdzie kolportował ulotki i pisma podziemne. Dodatkowo, pełniąc funkcję przewodniczącego komisji charytatywnej przy kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu,  w ramach której pomagał działaczom „Solidarności” i ich rodzinom, którzy zostali uwięzieni, internowani lub wcieleni do wojska.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków