Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kledzik Zdzisław

Zdzisław Kledzik

ur. w 1939 roku w m. Grodzisk Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 224/2016
Biogram
Wiosną 1981 r. aktywnie zaangażował się w działalność na rzecz utworzenia Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Był współorganizatorem pierwszego zebrania w Batalionie Pogotowia Komendy Stołecznej MO, w trakcie którego powołano Tymczasowy Komitet Założycielski ZZFMO, a on sam został członkiem Prezydium Komitetu. Brał udział w dwóch ogólnopolskich zjazdach delegatów ZZFMO, które odbyły się w Warszawie w dniach 1 czerwca i 9 czerwca 1981 r. Wszedł w skład Prezydium Ogólnokrajowego Komitetu Założycielskiego ZZFMO oraz pełnił funkcję jego rzecznika prasowego. Został zwolniony ze służby w MO 17 czerwca 1981 r. na podstawie art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy z 31 stycznia 1959 r. 
Pomimo zwolnienia dalej działał w ramach OKZ, utrzymywał także kontakty z działaczami Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. W dniu 25 września 1981 r. wziął udział w rozprawie rejestracyjnej ZZFMO w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, a następnie wraz z innymi funkcjonariuszami w strajku okupacyjnym w Hali Gwardii w Warszawie. Był jednym z kilku byłych funkcjonariuszy MO biorących udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” 27 września 1981 r. w Gdańsku, a w dniu 28 września 1981 r. uczestniczył w konferencji prasowej razem z działaczami „Solidarności”. 
W dniu 19 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa–Białołęka. Z internowania został zwolniony w dniu 27 listopada 1982 r. Po zwolnieniu w dalszym ciągu angażował się w działalność opozycyjną, m.in. poprzez kolportaż nielegalnego pisma skierowanego do funkcjonariuszy MO pt. „Godność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • E. Lajdorf, A. Radzicki, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy MO. Ludzie, fakty, daty...1981-1982, Białystok 2011
    • I. Sierański, Wspomnienia Przewodniczącego Ogólnokrajowego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO 1981-1986.