Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czabański Krzysztof

Krzysztof Czabański

ur. w 1948 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016
Biogram
Krzysztof Czabański od 1980 r. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej przy „Wydawnictwie Współczesnym” w Warszawie.
Od 1981 r. był związany z „Tygodnikiem Solidarność”. Na przełomie września i października 1981 r. został oddelegowany do obsługi prasowej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Dnia 13.12.1981 r. został zatrzymany w Grand Hotelu w Sopocie wraz z innymi działaczami biorącymi udział w obradach Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i zwolniony następnego dnia.
Po wprowadzeniu stanu wojennego  kontynuował działalność w nielegalnych strukturach związkowych poprzez publikowanie artykułów w podziemnej prasie:  „Tygodniku Wojennym”, „Przeglądzie Wiadomości Agencyjnych” i „Vacacie”. 
W latach 1976-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Warszawie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN