Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tokarczyk Jerzy

Jerzy Witold Tokarczyk

ur. w 1948 roku w m. Bartoszyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
Był uczestnikiem protestu „Czerwca 1976” w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Ochrony Praw Człowieka i Obywatela. W latach 1980-1989 był członkiem „Solidarności” Regionu Płockiego. 14 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w MZRIP. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność niepodległościową w podziemnych strukturach „Solidarności”, przechowując i kolportując nielegalne wydawnictwa na terenie Płocka i województwa płockiego. W listopadzie 1982 r. funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej dokonali przeszukania jego mieszkania, w wyniku którego odnaleziono podziemne wydawnictwa, m.in. „Solidarność” – „Tygodnik Mazowsze”, broszurę Niezależnego Wydawnictwa Chłopskiego pt. ,,Wspomnienia z Kazachstanu”. Dnia 1 maja 1985 r. brał udział w manifestacji na  ul. Świerczewskiego w Płocku, za co został ukarany karą 16 000 zł grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Rydzewska B., …w imię ocalenia narodowego …w imię ocalenia narodowego? Relacje o stanie wojennym w Płockiem, Płock 2001
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN