Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Antoni Żurakowski
ur. w 1946 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016

Biogram

Andrzej Żurakowski po wprowadzeniu stanu wojennego był działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. 
Organizował konspiracyjne spotkania oraz pełnił funkcję łącznika między ukrywającymi się działaczami „Solidarności” m.in. Janem Winnikiem, Kornelem Morawieckim, Władysławem Frasyniukiem i Markiem Muszyńskim. 
W tekstach wydawnictw podziemnych publikował dane obnażające zły stan gospodarczy PRL, zaczerpnięte ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, którego był pracownikiem. 
Działalność opozycyjną kontynuował do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej