Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grabski Ryszard

Ryszard Grabski

ur. w 1938 roku w m. Łask
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013
Biogram
Był współzałożycielem struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  w Zakładzie Robót Inżynieryjno-Budowlanych w Łasku. Pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Zakładowej, wiceprzewodniczącego Delegatury NSZZ „Solidarność’ Ziemia Łódzka w Łasku. Był organizatorem akcji protestacyjnych. Z powodu zaangażowania w działalność związkową 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. Z internowana został zwolniony 24 lipca 1982 r. W 1983 r. z powodów politycznych, wyjechał na pobyt stały do USA.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN