Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozera Paweł

Paweł Jarosław Kozera

ur. w 1962 roku w m. Nasielsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 294/2016
Biogram
Był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i wiceprzewodniczącym NZS na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Podczas strajku radomskiego był szefem służb porządkowych podczas akcji solidarnościowej na Politechnice Warszawskiej. Zajmował się kolportażem podziemnej prasy „Solidarności”. Pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w związku z działalnością opozycyjną. Utrzymywał kontakty z byłymi działaczami chłopskiego ruchu związkowego „Solidarność Wiejska”, których zaopatrywał w nielegalną literaturę. Współpracował z Grupami Oporu „Solidarni” w charakterze drukarza. Drukował ulotki i znaczki Grup Oporu „Solidarni” oraz radia podziemnego. Jako drukarz był związany z pismami: „Słowo”, „Nasza Solidarność”, oraz z Oficyną Wydawniczą „Rytm”. W jego mieszkaniu w latach 1983-1985 kilkakrotnie miały miejsce rewizje i przesłuchania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN