Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bondyra Józef

Józef Bondyra

ur. w 1947 roku w m. Przewale
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
W 1981 r. był inicjatorem i przewodniczącym Koła Gminnego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Tyszowcach. W dniu 13.12.1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Krasnymstawie, następnie we Włodawie oraz w Zakładzie Karnym w Lublinie. Został zwolniony z internowania 30.04.1982 r. Nie zaprzestał opozycyjnej działalności. W latach 1982-1988 kolportował ulotki, plakaty, prasę bezdebitową i biuletyny informacyjne, urządzał zebrania związkowców, spotkania z innymi rolnikami i działaczami regionu, duchowieństwem, organizował strajki, pikiety i demonstracje przeciwko władzom komunistycznym. Z powodu tej działalności Służba Bezpieczeństwa prowadziła inwigilację jego osoby, kontrolowano jego przesyłki pocztowe, korespondencję, w należących do niego pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych wielokrotne przeprowadzano rewizje oraz przeprowadzano z nim liczne rozmowy profilaktyczno- ostrzegawcze. W okresie 1984-1989 był członkiem podziemnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” RI Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie. W okresie 1985-1986 był kilkakrotnie skazywany przez kolegium ds. wykroczeń za działalność dysydencką. W 1987 roku gościł delegację związkowców z Międzynarodowej Organizacji Pracy z Belgii, nawiązał kontakty z zachodnimi dziennikarzami. Był sekretarzem ujawnionej w październiku 1988 r. Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników Indywidualnych NSZZ „Solidarność” Województwa Zamojskiego. W dniu 23.08.1988 r. podjął próbę reaktywacji NSZZ „Solidarność” RI. W 1989 r. został wybrany reprezentantem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” RI w Warszawie, po czym został przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ „Solidarność” RI w Tyszowcach oraz wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej w Zamościu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej