Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lepka Lech

Lech Jan Lepka

ur. w 1951 roku w m. Dzierzgoń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Lech Lepka był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów Prefabet-Gdańsk Zakład w Dzierzgoniu, następnie delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Elbląskiego. Prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989.
Po wprowadzeniu 13.12.1981 r. stanu wojennego w dniach 13-14.12.1981 r. był członkiem Komitetu Protestacyjnego w Prefabecie. Brał udział w akcjach ulotowych, kolportażu pism podziemnych, m. in. „Zwyciężymy” i „Biuletynu Informacyjnego Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność”. Podejmował działania polegające na plakatowaniu i malowaniu antyreżimowych haseł na murach. W 1989 r. zaangażował się w działalność Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej