Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wyczachowski Ryszard

Ryszard Wyczachowski

ur. w 1945 roku w m. Gnojno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Był członkiem Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W grudniu 1981 r. współtworzył Bełchatowską Oficynę Wydawniczą, w ramach której organizował kolportaż nielegalnych wydawnictw. Po 13.12.1981 r. zainicjował utworzenie w Bełchatowie tajnej struktury NSZZ „Solidarność” o charakterze regionalnym. Był współorganizatorem akcji plakatowych i ulotkowych, tworzenia transparentów oraz pomocy represjonowanym. 17.04.1982 r. został aresztowany, a następnie postawiony w stan oskarżenia w związku z drukiem i kolportażem w okresie od grudnia 1981 r. do kwietnia 1982 r. biuletynu „Solidarność Wojenna”, w którym publikował własne teksty. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim skazał go na 3 lata pozbawienia wolności wyrokiem z 3.08.1982 r., utrzymanym w mocy przez Sąd Najwyższy w Warszawie. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, gdzie uczestniczył w protestach głodowych organizowanych przez więźniów. W wyniku ułaskawienia przez Radę Państwa w czerwcu 1983 r. warunkowo wyszedł na wolność i aktywnie włączył się w działalność podziemną. Organizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy, uczestniczył w pielgrzymkach i spotkaniach Klubu Inteligencji Katolickiej, w sierpniu 1988 r. współorganizował strajk w KWB Bełchatów. Brał udział w pracach Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i był uczestnikiem Porozumienia na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność” (1989). W 1982 r. i w latach 1984–1990 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN