Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Furman

ur. w 1947 roku w m. Zaczernie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Stanisław Furman od 1969 r. pracował jako ślusarz-brygadzista, majster, a następnie specjalista Działu Technicznego w Przedsiębiorstwie Robót Zmechanizowanych i Sprzętu Budowlanego „Dźwig” w Rzeszowie. W miejscu pracy pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
14.12.1981 r. na terenie Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych i Sprzętu Budowlanego „Dźwig” w Rzeszowie wspólnie z Ryszardem Świetlikiem podjął decyzję o przeprowadzeniu strajku oraz brał udział w jego organizacji. Strajk trwał od godz. 11:00 do godz. 15:00. Stanisław Furman został 23.12.1981 r. zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany w związku z nie odstąpieniem od działalności związkowej i podejrzeniem popełnienia przestępstwa określonego w dekrecie o stanie wojennym. Sąd Rejonowy w Rzeszowie dnia 8.02.1982 r. skazał go na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4500 zł. Sąd Wojewódzki Wydział II Karny w Rzeszowie dnia 26.03.1982 r. zmienił ten wyrok i skazał S. Furmana na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat oraz zasądził opłatę w wysokości 2700 zł oraz 1/3 kosztów postępowania odwoławczego. S. Furman został zwolniony z Zakładu Karnego w Hrubieszowie 29.03.1982 r. W międzyczasie została rozwiązana z nim umowa o pracę. 
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN