Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Lech Kazimierz Duławski

ur. w 1951 roku w m. Kłodzko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
We wrześniu 1980 r. pan Lech Duławski wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1982-1983 był członkiem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Województwa Legnickiego oraz Tymczasowej Komisji Zakładowej (TKZ) NSZZ „Solidarność” Zakładów Robót Górniczych (ZRG) „Lubin”.
2 lutego 1983 r. został tymczasowo aresztowany z uwagi na podejrzenie, że 9 listopada 1982 r. czynił przygotowania do spowodowania eksplozji materiałów wybuchowych w miejscach publicznych. W trakcie śledztwa ustalono, że pan Lech Duławski prowadził działalność opozycyjną w strukturach podziemnych. Przedstawiono mu zarzut, że od stycznia 1982 do lutego 1983 r. w Lubinie uczestniczył w działalności zawieszonego związku „Solidarność” poprzez organizowanie druku, a także sieci kolportażu publikacji, udział w konspiracyjnych zebraniach kierownictwa, zbieranie środków na finansowanie nielegalnej produkcji wydawniczej oraz na pomoc dla internowanych i aresztowanych. 8 października 1983 r. został zwolniony z Aresztu Śledczego we Wrocławiu. 30 sierpnia 1984 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu umorzył postępowanie przeciwko niemu o przechowywanie w 1982 r. materiału wybuchowego.
Od 15 lutego 1983 r. do 15 lutego 1985 r. wobec pana Lecha Duławskiego zastosowano zastrzeżenie wyjazdu za granicę. Od 6 maja 1986 r. do 28 października 1987 r. był on objęty kontrolą operacyjną przez Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Lubinie.
W latach 1984-1989 współpracował z Solidarnością Walczącą. Od 1985 do 1989 r. członek TKZ NSZZ „Solidarność” ZRG „Lubin”. W maju i sierpniu 1988 r. współorganizował strajk w ZRG „Lubin”, będąc tam wówczas członkiem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków