Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Białas Jan
Jan Stanisław Białas
ur. w 1933 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2018

Biogram

Pan Jan Stanisław Białas w 1980 r. był jednym z inicjatorów powstania NSZZ RI „Solidarność”, a następnie członkiem Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Radomiu, gdzie od lipca 1981 r. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego do spraw interwencji. Był uczestnikiem protestu w Rzeszowie, który doprowadził do podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w lutym 1981 r. W związku z przeciąganiem się procesu rejestracji NSZZ RI „Solidarność” Pan Jan Stanisław Białas planował w kwietniu 1981 r. ogłosić gotowość strajkową na wsi, a także wnieść sprawę rejestracji związku w trakcie rozmów Międzyzakładowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska ze stroną rządową. Brał również aktywny udział w przygotowaniach do tzw. marszu gwiaździstego „Solidarności” do Warszawy w sierpniu 1981 r. Był jednym z działaczy związkowych z Radomia, którzy pojechali na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” do Gdańska. Po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywał kontakty z działaczami Konfederacji Polski Niepodległej i MKR NSZZ „Solidarność” w Radomiu, kolportował różnego rodzaju literaturę i druki bezdebitowe, brał udział w zbiórkach pieniędzy na działaczy opozycji. W związku ze swoją działalnością Pan Jan Stanisław Białas był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin. Służba Bezpieczeństwa przeprowadzała rewizje pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych oraz rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej