Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Józef Rojek

ur. w 1962 roku w m. Połom Wielki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Pracownik Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego nr 3 w Krakowie – Nowej Hucie (funkcjonującego na terenie Huty im. Lenina). Członek NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 13-16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku pracowników HPR, prowadzonego na terenie huty, której załoga także w tym czasie strajkowała. Następnie zaangażowany w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych wydawanych przez podziemny Regionalny Komitet Wykonawczy. Zatrzymany w dniu 2 października 1982 r. podczas próby wniesienia ulotek na teren Huty im. Lenina, po czym tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 24 listopada 1982 r. skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Po ułaskawieniu zwolniony w dniu 14 lutego 1983 r. 
Działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy” w Krakowie od momentu powstania w dniu 7 listopada 1984 r. Począwszy od 1985 r. współtwórca i uczestnik Ruchu „Wolność i Pokój”. Brał udział w licznych manifestacjach, pikietach i innych akcjach protestacyjnych. Zaangażowany we wsparcie osób represjonowanych z powodu odmowy pełnienia służby wojskowej, uczestnik protestów przeciw obecności wojsk radzieckich w Polsce oraz szkoleniom wojskowym na uczelniach wyższych. Współpracownik drugoobiegowych pism „Paragraf” oraz „Bez Dekretu”. Uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach kościoła pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach.
W 1989 r. czynny w małopolskim Komitecie Obywatelskim.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN