Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Karol Chajewski

ur. w 1949 roku w m. Jelenia Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Był jednym ze współzałożycieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Siedlcach, oraz członkiem Komisji Zakładowej w tym zakładzie. W latach 1982-1989 był zaangażowany w działalność opozycyjną w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych oraz brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowych. Uczestniczył w manifestacjach organizowanych przez opozycję w Siedlcach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • T. Olko, Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej, Siedlce 2010