Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pliszka  Alina
Alina Maria Pliszka
ur. w 1954 roku w m. Oleśnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019

Biogram

W latach 1982-1988 prowadziła zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność niepodległościową. W jej mieszkaniu odbywały się spotkania opozycjonistów Tajnej Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej oraz zorganizowana była zakonspirowana drukarnia, w której wydawano m.in. pismo ,,Rozwaga i Solidarność”. Utrzymywała również kontakt z wydawnictwem NOWa w Warszawie, dzięki pomocy którego, otrzymywała materiały i urządzenia drukarskie. Organizowała także pomoc materialną dla prześladowanych stoczniowców. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 1, Warszawa 2010
Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012